HTML je jednoduché! 😎

Takto sa robia odstavce:

Ahoj! Ja som odstavec textu. Väčšinou je je vo mne len zopár viet. Mňau.

Text môže byť napríklad zvýraznený, môže byť podčiarknutý, alebo v kurzíve, ciže "šikmý".

A takto sa robia obrázky:

Tento odstavec je šedý. Prečo? 😲

Tento odstavec by chcel byť červený! Pomôžeš mu?